top of page
Mgr. Marek Fuksa, advokát
  • LinkedIn

Advokátní kancelář
pro fyzické i právnické osoby

PRACTICE AREAS

Specializace

OBČANSKÉ PRÁVO 

Poskytování právních služeb v oblasti občanského práva, konkrétně pak v oblasti práva rodinného, dědického, věcných práv, práva nemovitostí, ochrany osobnosti, závazků ze smluv (kupních smluv, darovacích smluv, smluv o dílo, nájemních smluv, licenčních smluv, atp.), závazků z deliktů (náhrada škody), bezdůvodného obohacení a jiné. 

OBCHODNÍ PRÁVO

Poskytování právních služeb v oblasti korporátního práva, například zakládání obchodních korporací, svěřenských fondů, úprava zakladatelských dokumentů, návrhy na zápis změn do veřejných rejstříků, příprava a revize obchodně-právní smluvní dokumentace, právní prověrky společností (due diligence) a jiné.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Poskytování právních služeb v oblasti správního práva, konkrétně pak v oblasti přestupků, obecné oblasti stavebního práva, zastupování ve správním řízení před orgány státní správy, správními soudy a jinými orgány, jako např. Českým telekomunikačním úřadem.

PRACOVNÍ PRÁVO

Poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva (vznik, změna a ukončení pracovního poměru, příprava smluvní dokumentace, aj.).

SPORY A SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Poskytování právních služeb v oblasti v oblasti sporné i nesporné agendy a v rámci mimosoudního řešení sporů; zastupování v soudních, rozhodčích a exekučních řízeních.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK, VÝKON ROZHODNUTÍ A EXEKUCE

OUR VISION

O mně

Poskytuji právní služby fyzickým i právnickým osobám (vč. OSVČ nebo územně samosprávných celků), a to ve všech právních věcech a v plném rozsahu, tedy od udělování právních rad, sepisování potřebných listin až po zastupování klientů v řízení před soudy a jinými orgány.

Mým cílem je poskytování komplexních právních služeb a hájení oprávněných zájmů klienta.

Trvale spolupracuji se zkušenými kolegy z advokátní kanceláře Grinacová & Šulc, zejména se specializací na nemovitostní právo. 

Jakožto spoluzakladatel productdevelopersprague.com jsem získal zkušenosti a praktické dovednosti rovněž v oblasti podnikání a managementu, které rád zúročuji ve své advokátní praxi.

IMG_0230.jpeg

PROFESIONÁLNĚ

EMPATICKY

NEFORMÁLNĚ

REFERENCE

S panem advokátem jsem byla velmi spokojená, pomohl mi v oblasti rodinného práva. Perfektní komunikace a lidský přístup.

             Nikola S.

Pan Fuksa nám pomohl s vymáháním dluhu u našeho problémového zákazníka. Díky jeho přístupu a snaze jsme problém vyřešili smírem a netrávili jsme hodiny u soudu.

Zdena H. (stavební firma)

Výborná komunikace, citlivý přístup, ohledně rodinného práva jsem si nemohla vybrat lépe.

Lucie P.

Pomoc s nájemní smlouvou a s nastavením spravedlivých podmínek byla pro mě a pro mé podníkání velmi důležitá. Děkuji!   

                                                                                                                                         Martina H.

Kotva 1
CONTACT
ATTORNEYS
bottom of page